Sign In

Sulautettua älykkyyttä koneisiin

 

Asiakas: Metso Automation Plc

 HAASTE

Nykyisin kaupallisesti saatavilla olevat akustisia emissioita mittaavat AE-anturit perustuvat pietsosähköisiä kiteitä käyttävään teknologiaan, jolla on useita tunnettuja ongelmia, mukaan lukien korkea hinta. Pietsosähköisiin AE-antureihin ei ole nähtävissä kehitystä hinnan eikä suorituskyvyn suhteen.

 RATKAISU

VTT on kehittänyt MEMS-teknologiaa hyödyntävän AE-anturin. Tuotteen tärkeimpiä etuja ovat edullinen hinta, pieni koko ja matala virrankulutus, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi langattomissa anturiyksiköissä. AE-anturisovellusten kirjo on laaja, ja siihen kuuluvat muun muassa laakereiden kunnon seuranta, venttiilien ja putkistojen vuotojen havaitseminen, öljyeristeisten muuntajien osittaispurkausten havaitseminen ja tukirakenteisiin muodostuvien murtumien havaitseminen.

 HYÖTY

Metso Automation käyttää AE-anturia automaattisen diagnostiikan tarpeisiin tuotteissaan ja tuotekehityksessään.

 

lainausmerkki_kork_250pix.jpg VTT:n energiatehokkaan ja edullisen AE-anturin ansiosta pystyimme integroimaan venttiilin vuotomittauksen prosessiventtiiliyksiköihin. Venttiilin tiiviys on ratkaisevaa kaikkien prosessien kannalta, ja kyky ennustaa venttiilin kuntoa on siten erittäin tärkeä.

Sami Hakulinen, tuotekehityspäällikkö
Metso Automation

Ota yhteyttä