Sign In

Referenssit: Liiketoiminnan kehittäminen

 

​​​​Kansainvälistymis­strategia PK-yritykselle

Kuinka yrityksen tulisi kehittyä jotta se voi saavuttaa kumppanuuksia kansainvälisten loppuasiakkaiden kanssa?

​ ​​​

​​​​Myynnin ja asiakasyhteistyön kehittäminen

Miten edetään asiakkaan arvokumppaniksi valmennus- ja konsultointipalveluilla?

​ ​​​

​​​​Vapo Clean Waters - liiketoiminnan kehittäminen

Yhteistyö edisti toimintaympäristön parempaa hahmottamista ja ymmärrystä, sidosryhmäyhteistyön ja -viestinnän suunnittelua, myyntiprosessin suunnittelua sekä palvelukokonaisuuden täsmentämistä.

​ ​​​

​​​​Uutta liiketoimintaa palvelukonseptien kehittämisellä

Miten kehitetyt uudet palvelukonseptit tukevat asiakkaiden liiketoimintaa? Miten tukea yrityksen muutosta raaka-ainetoimittajasta palvelutarjoajaksi?

​ ​​​

Pk-yrityksen sauma­­­ton ja läpinäkyvä kehityspalvelu­verkosto

Hankkeen yhteisenä päätavoitteena oli VTT:n asiantuntijoiden tuella kehittää yritysten kyvykkyyttä innovoida menestyksekkäästi ja hallitusti toisten yritysten, tutkimuslaitosten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden kanssa.

​ ​​​

​​​​Indikaattorit pro­sessiteollisuuden resurssitehokkuu­den mittaamiseen

VTT:n kanssa laadittiin systemaattinen konsepti ja vaihekohtainen opastus oikea-aikaisten resurssitehokkuus­indikaattorien valintaan siten, että indikaattorit tukevat päivittäisen toiminnan valvontaa ja lyhyen tähtäimen ratkaisujen tekoa.

​ ​​​

KELO – Kempin logistiikkakonsepti

Kansainvälistä partneriverkostoa kehitettiin asiakaslähtöisesti analysoimalla arvoverkostoa, partneriverkostoa, logistiikkaratkaisuja ja tetotekniikkaratkaisuja.

​ ​​​

Haloila Service Business and IT solutions (HaBIT)

Hankkeessa luotiin Haloilalle uutta kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa käärintäkoneiden elinkaareen liittyvistä palveluista.

​ ​​​

Tuote- ja prosessikehityksen tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla

Hankkeessa parannettiin edellytyksiä metsäkoneiden tulevan kilpailukyvyn varmistamiseen. Ratkaisut mahdollistavat Ponssen omien toimintojen ja toimittajaverkoston varhaisen osallistumisen sekä tarpeiden ja vaatimusten huomioon ottamisen.

​ ​​​

Pk-yrityksen kasvun ja kehityksen ideariihi

Yrityksen tilannekatsauksen pohjalta arvioitiin vaihtoehtoja ja toimenpiteitä liiketoiminnan kasvattamiseen.

​ ​​​

Toimittaja-asiakassuhteen sujuvuusmittari

Kuinka mitata toimittaja-asiakasyhteistyöhön kuluvaa aikaa kokonaisuutena, helposti ja vertailukelpoisesti? Mikä vaikuttaa suhteen sujuvuuteen tai työläyteen?

​ ​​​

​​​​Uutta kasvua Chillerille palvelu­liiketoiminnasta

Asiakaslähtöisyyttä korostamalla ja asiakasarvon ymmärryksen kautta kehitettiin arvoketjuun uusia palveluita. Palvelut hinnoiteltiin, organisoitiin ja kokonaisuudesta muodostettiin Chillerin uusi palveluliike-toimintamalli.

​ ​​​

​​​​Liiketoimintamallin uudistaminen

Mistä löytää kasvu-ura ja uusia asiakkaita elektroniikan sopimusvalmistukselle?

​ ​​​

Tehoa tuote-kehitykseen ketterillä menetelmillä

Kuinka nopeuttaa ohjelmistotuotteiden kehitystä vaarantamatta tuotteiden korkeaa laatua?

​ ​​​

​​​​Kilpailukykyä asiakas­yhteistyön ja palvelu­tarjoaman kehittämisellä

​Miten avainasiakassuhteita ja palvelutarjoamaa tulisi kehittää strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta?

​ ​​​

​​​​Pk-yrityksen kasvu ja prosessien tehostaminen

Toimeksiannossa luotiin edellytyksiä nykyisten asiakkaiden liiketoiminnan kasvattamiseen, avauksia uusien tuote- ja palveluideoiden toteuttamiseen (varaosaliiketoiminta, kuluttaja-business) sekä ratkaisuja tuotantotehokkuuden parantamiseen.

​ ​​​

​​​​Arvolupauksen uudistaminen

VTT auttoi Vossia kartoittamaan asiakkaiden tarpeet, odotukset ja haasteet liittyen automaattiseen datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

​ ​​​
Ota yhteyttä