Sign In

Arvolupauksen uudistaminen

 

Asiakas: Vossi Group OyVossi logo

 HAASTE
  • Miten muokataan digitalisaation mahdollisuudet asiakaslähtöiseksi arvolupaukseksi, jolla erottaudutaan kilpailijoista?
  • Miten varmistetaan oman organisaation sitoutuminen ja motivoituminen muutokseen sekä tarjooman kehittymiseen?
 RATKAISU
  • Yrityksen avainhenkilöiden ja edelläkävijäasiakkaiden haastattelut ja analyysi
  • Asiakkaiden ja kilpailijoiden liiketoiminnan tarkastelu (mitä tarjoavat omille asiakkailleen)
  • Työpaja asiakasrajapinnassa toimiville ja yhteenvetona ehdotus yhteisten tavoitteiden muodostamiseen asiakkaiden kanssa
 HYÖTY
  • Asiakkaiden tarpeet, odotukset ja haasteet liittyen automaattiseen datan keräämiseen ja hyödyntämiseen ovat selkiytyneet (oman arvolupauksen kannalta)
  • Yrityksessä on syntynyt yhteinen näkemys asiakaslähtöisestä palvelumallista

 

lainausmerkki_kork_250pix.jpg Vossin tavoitteena on asiakkaiden kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen älykkäiden tuotanto-teknologioiden ja elinkaaripalveluiden avulla. VTT on ollut hyvä liiketoimintamme sparraus-kumppani.

Marko Vossi, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Vossi Group Oy