Sign In

Toimittaja-asiakassuhteen sujuvuusmittari

 

Asiakas: Maillefer Extrusion Oy sekä 4 muuta teollisuusyritystä

 HAASTE

​Kuinka mitata toimittaja-asiakasyhteistyöhön kuluvaa aikaa kokonaisuutena, helposti ja vertailukelpoisesti? Mikä vaikuttaa suhteen sujuvuuteen tai työläyteen? 

 RATKAISU
  •  Asiaa lähestyttiin transaktiokustannusteorian kautta.
  • Mittaamiseen kehitettiin ilmapuntari, joka mittaa samalla sekä suhteeseen kuluvaa aikaa että siihen vaikuttavia tekijöitä. Työaika on jaettu eri toimintoihin.
 HYÖTY
  •  Yritykset saivat transaktiokustannusteoriaan pohjautuvaa vertailukelpoista tietoa suhteiden tilasta. Tietoa voi hyödyntää mm. suhteiden kehitystoimia kohdentaessa.
  • Mittaus tehtiin osassa yrityksistä suhteen molempien osapuolten osalta. Työ on tällöin hedelmällisintä ja avaa silmät näkemään asiat myös toisen osapuolen kannalta.
  • Yritykset saivat käyttöönsä Excel-pohjaisen ilmapuntarin, jota voi käyttää apuvälineenä itselleen tärkeiden suhteiden kehitystyössä yhdessä kumppanin kanssa.
Ota yhteyttä