Sign In

Tulevaisuuden komentosillalta näkyy myös näkymätön todellisuus

 

​Yhteistyökumppani: Rolls-Royce Marine

 RATKAISU

VTT Rolls-Royce Marine komentosilta

  • VTT ja Rolls-Royce suunnittelivat, miten hinaajien, konttialusten ja öljynporauslauttojen huoltoalusten komentosilloilla toimitaan vuonna 2025.
  • Visiot tulevaisuuden komentosiltatyöskentelystä koottiin tarinoiksi, konseptikuviksi ja lopulta 3D-animaatiovideoiksi.
 HYÖTY
  • Kauas tulevaisuuteen sijoittuvien ratkaisujen avulla voidaan uudistaa alan toimijoiden ajattelua.
  • Etäohjaus voidaan jo nyt toteuttaa niin, että tietyt toiminnot ohjataan joko laivan komentosillalta tai vaihtoehtoisesti maista käsin. Tämä lisää merenkulun turvallisuutta, keventää työtehtäviä ja parantaa varustamojen kustannustehokkuutta.