Sign In

Turvallinen loppusijoitusratkaisu ydinjätteelle

 

​Aexperimental research in glove box simulating repository conditionssiakas: Posiva Oy

 HAASTE

Löytää turvallinen, käytännössä toteutettavissa oleva ja kustannuksiltaan tehokas loppusijoitusratkaisu käytetylle suomalaisen ydinvoimalan polttoaineelle.

 RATKAISU

VTT on tehnyt merkittävän osuuden teknillisestä kehitystyöstä, jolla löydettiin ratkaisu ydinjätteen karakterisointiin, pitkäaikaisturvallisuuden perusteluun ja teknillisille menettelyille radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi.

 HYÖTY

Suomi on saanut ensimmäisenä maana maailmassa ratkaistua korkea-aktiivisen radioaktiivisen ydinjätteen turvallisen loppusijoituksen syvälle suomalaiseen kallioperään. Valtioneuvosto myönsi 9.11.2015 Posiva Oy:lle rakentamisluvan syvälle Olkiluodon kallioperään rakennettavalle loppusijoituslaitokselle. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2022.