Sign In

Uutta kasvua Chillerille palveluliiketoiminnasta

 

Chiller logoAsiakas: Chiller Oy

 HAASTE

Uutta kasvua Chillerille palveluliiketoiminnasta.

 RATKAISU
 • Asiakaslähtöisyyttä korostamalla ja asiakasarvon ymmärryksen kautta kehitettiin arvoketjuun uusia palveluita.
 • Palvelut hinnoiteltiin, organisoitiin ja kokonaisuudesta muodostettiin Chillerin uusi palveluliike-toimintamalli.
 HYÖTY

Teema 1: Asiakkuuksien hallinta

 • Asiakasymmärryksen läpikäynti: mitä asiakkaat odottavat, toimijoiden rooli arvoketjussa
 • Suunnittelu- ja tarjousvaiheen valintaohjelmakokonaisuuden parantaminen suunnittelutoimistoille ja jälleenmyyjille
 • Laitteiden ja palveluiden myynti- ja markkinointimallit
 • Tehokkaan, jäsennetyn ja samanlaisella toimintakulttuurilla varustetun kansainvälisen markkinointi- ja myyntikonttoriverkoston luominen
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen b2b liiketoiminnassa

Teema 2: Laitteisiin liittyvien palvelutuotteiden ja palveluliiketoiminnan parantaminen

 • Palveluliiketoiminnan bisnesmalli ja kriittiset kyvykkyydet: Arvon luominen, ansainta, hinnoittelu- ja kumppanuusmallit
 • Henkilöstön ja organisaation uudistuminen: laitevalmistajasta palveluyritykseksi
 • Palvelutoimintaa tukevan IT-ratkaisun jatkokehittäminen
  • Etävalvontaohjelman ja datapalveluiden selkeyttäminen ja kehitys: Chiller Service Next™
  • huollon toiminnanohjauksen parantaminen
  • dokumentti- ja elinkaarenhallinnanpalvelut