Sign In

Uutta liiketoimintaa palvelukonseptien kehittämisellä

 

Asiakas: Telko Oy/ Rauma Terminal Services Oy

 

 HAASTE

Miten kehitetyt uudet palvelukonseptit tukevat asiakkaiden liiketoimintaa? Miten tukea yrityksen muutosta raaka-ainetoimittajasta palvelutarjoajaksi?

 RATKAISU

Liiketoiminta-alueen palvelutarjoaman jäsentäminen palvelukartan avulla, palvelukonseptien tarkentaminen, palveluprosessien kuvaaminen (service blueprints) ja palveluiden asiakasarvon kirkastaminen.

 HYÖTY
  • Myynnille syntynyt yhteinen ymmärrys palvelutarjoamasta ja asiakastarpeista kokonaisuutena
  • Näkemys palvelukonseptien asiakasarvosta ja hyödyistä asiakkaalle tukevat yrityksen asiakaslähtöistä kehittymistä
  • Rauman Terminaalin uudet liiketoimintamahdollisuudet ja palvelutoiminnan tehokkuuden kehittyminen