Sign In

Tutkimus- ja innovaatiostrategia

 

VTT Puhdas maailma kestävä kasvu hyvä elämä

 

VTT tutkimus- ja innovaatiostrategiaVTT:n tutkimus- ja innovaatiostrategian tavoitteina on puhdas maailma, hyvä elämä ja kestävä kasvu.  VTT:n tutkimuksen painoalueet on valittu toteuttamaan näitä tavoitteita ja  kohdistuvat kuudelle elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta tärkeälle alueelle: biotalous, vähähiilinen energia, digitaalinen maailma, puhtaat teknologiat, resurssitehokas tuotanto sekä terveys- ja hyvinvointi. Lisäksi VTT:n toimintaan kuuluu metrologian tutkimus.

VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmat ovat VTT:n strategian keskeisiä toteuttamisvälineitä ja pohjautuvat VTT:n vahvaan monialaiseen osaamiseen.  Ohjelmat vastaavat Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisiin, tulevaisuuteen suuntautuviin haasteisiin, joihin VTT:n on mahdollista luoda merkittäviä teknologisia ratkaisuja ja tuottaa todellisia innovaatioita.

Tutustu myös VTT Visions-julkaisuihimme!​

Services for Europe VTT julkaisuLow carbon Finland VTT julkaisuProductivity Leap with IoT VTT julkaisuPeople in the Bioeconomy 2044 VTT julkaisuSmart sustainable mobility VTT julkaisu