Sign In

Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne

 

VTT Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne

Kärkiohjelma TransSmart on sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalusta. Sen päätavoitteena on saattaa liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan kestävän kehityksen tielle vähähiilisen energian, vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojen, tehokkaiden ICT-ratkaisujen ja älykkäiden liikennepalvelujen käyttöönoton sekä näitä tukevan sosioteknisen muutoksen avulla.

TransSmart kehittää toimintamalleja, palveluita ja tuotteita liikennesektorin eri toimijoiden tarpeisiin. Yritysten liiketoimintaa ja vientimahdollisuuksia kehitetään esimerkiksi energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten polttoaine- ja moottoriteknologioiden avulla. Ohjelma jatkaa myös työkoneisiin kohdistuvaa sähkökäyttöisten polttokennovoimalaitteiden kehitystyötä. Älykkäät liikennepalvelut ja niihin liittyvät ICT-sovellukset, ovat myös merkittävä mahdollisuus, joka hyödynnetään yritysten kilpailukykyä parannettaessa.

TransSmart -ohjelman systeeminen lähestymistapa luo tietopohjaa julkishallinnon päätöksentekoon edistäen samalla liikennesektorille asetettujen päästövähennys- ja energiatehokkuustavoitteiden kustannustehokasta saavuttamista.

Tuloksia voidaan hyödyntää nopeallakin aikajänteellä etenkin liiketoiminnan ja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta. TransSmart luo liikennesektorin tutkimukseen monitasoisen toimintakehikon, jonka avulla tavoitteita toteutetaan yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Tästä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia aiemman, TransEco ohjelman (2009-2013) pohjalta.

 

Nils-Olof Nylund
Jotta liikennesektori voisi saavuttaa sille asetetut haastavat tavoitteet palvelujen laadun, tehokkuuden ja ympäristö-
                vaikutusten suhteen tarvitaan systeemistä lähestymistapaa.
                Osaoptimoinneista tulee pyrkiä kokonaisjärjestelmän
                ymmärtämiseen ja sen optimointiin. 

                  Nils-Olof Nylund
                  Tutkimusprofessori
                  TransSmart -kärkiohjelman ohjelmapäällikkö

 

 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00