Sign In

Älykkäät energiajärjestelmät ja alueet, Ingrid+

Älykkäitä energiajärjestelmiä kaupunkeihin

Älykkäät energiajärjestelmät ja alueet, Ingrid+

​​

 

Energiajärjestelmillä ja kaupungeilla on yhteinen haaste kaikkialla maailmassa: ympäristövaikutuksia pitäisi vähentää ja hiilijalanjälkeä pienentää, mutta samalla toiminnan jatkuvuus olisi varmistettava ja kaupungit säilytettävä houkuttelevina elinympäristöinä. Energiajärjestelmät ovat muutoksessa, mutta jatkuvan toiminnan sopeuttamisen ohella se tarkoittaa myös täysin uusia mahdollisuuksia. Kun kaupunkeja ja energiajärjestelmiä ryhdytään ajattelemaan aivan uudesta näkökulmasta, on mahdollista löytää perinteiset rajat ylittäviä ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Ingrid+ on innovaatio-ohjelma, jonka tarkoituksena on vastata haasteisiin ja tuottaa uusia ratkaisuja kaupungeille, rakennuttajille, energiayhtiöille ja järjestelmien sulauttamisesta vastaaville tahoille.

Ingrid+:ssa on kolme moduulia:

 • Moduuli 1: älykkäät energiajärjestelmät
 • Moduuli 2: energiatehokkaat, älykkäät kaupungit
 • Moduuli 3: tieto- ja viestintätekniikka älykkäiden energiajärjestelmien ja kaupunkien palveluksessa


Ingrid+:n painopistealueet

Ingrid+:ssa tutkimuksen painopistealueet ovat:

 • Tulevien energiajärjestelmien analysointi
 • Energiatiedon hallinta ja hyödyntäminen
 • Uusiutuvien energialähteiden integrointi
 • Integroidut vähähiilisen energiaverkon ohjaus- ja hallintaratkaisut
 • Älykkäät energiakonseptit
 • Kaupunkimaiseman analysointi
 • Kaupunkien energiatehokas uudistuminen

  Ingrid+ on innovaatio-ohjelma, joka kattaa koko innovaatioketjun tiedelähtöisestä, lähes perustutkimustasoisesta tutkimuksesta aina asiakaslähtöisiin, ratkaisuperustaisiin tuotekehityshankkeisiin.

  Lähestymistapa Ingrid+:ssa on monitieteinen, ja siinä yhdistetään energiajärjestelmiin ja rakennettuun ympäristöön liittyviä innovaatioita ja toisaalta muita sovelluksia mahdollistavaa teknologiaa esimerkiksi antureiden, tiedonhallinnan tai viestinnän alalta.
   

Ingrid+ – Ratkaisuja tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja älykkäitä kaupunkeja varten

 

Lataa ilmainen Smart City julkaisu

Lataa ilmainen Low carbon Finland 2050 julkaisu
 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00