Sign In

Tie biotalouteen

 

​​

Siirryttäessä kohti biotaloutta tarvitaan uusia teknisiä, taloudellisia ja sosioekonomisia innovaatioita. Teknologia ja tiede ovat erityisen keskeisiä innovaatioiden kehittämisessä. Tulevaisuuden biotalous perustuu monitieteellisiin ratkaisuihin.

Tie biotalouteen -kärkiohjelma yhdistää VTT:llä monia osaamisia kemian, biotekniikan, prosessitekniikan, nanoteknologian, energia- ja informaatioteknologian alalla sekä ennakoinnin ja liiketalouden kehittämisessä ja pyrkii näin poistamaan nykyteknologioiden rajoitukset. Biotalous nojautuu uusien liiketoimintamallien luomiseen ja vahvaan digitalisoitumisen hyödyntämiseen.

Kansallisen biotalousstrategian yhtenä tavoitteena on biotalouden vuosituotannon kaksinkertaistaminen 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.  VTT:n Tie biotalouteen -ohjelman tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja suomalaisen teollisuuden uudistaminen. Kehitämme teknologioita sovellettavaksi uusissa arvoketjuissa, joissa pelto- ja metsäbiomassa jalostetaan ruuaksi, kuitutuotteiksi, kemikaaleiksi ja polttoaineiksi.

Tutkimusympäristömme, Bioruukin, Otaniemen, Tampereen ja Jyväskylän pilotointilaitteistot ja -ympäristöt ovat keskeisessä asemassa, kun kehitämme tulevaisuuden teknologioita. Pystymme VTT:llä yhdistämään korkealaatuisen tutkimuksen, tuotelähtöisen kehityksen, prosessiymmärryksen ja -kehityksen, prosessien mallinnuksen ja pilotoinnin teollisesti tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.

Huomisen biotalous tehdään tänään -kutsutilaisuus 15.2.2017

Koe biotalouden laaja kattaus yhdellä kertaa Huomisen biotalous tehdään tänään -tilaisuudessa Wanhassa Satamassa 15. helmikuuta 2017. Julkistamme biotalousohjelmamme loppuraportin ja esittelemme kolme uutta tiekarttaa sekä skenaariotyön. Niiden avulla visioimme elintarvike- ja energiateollisuuden ratkaisuja, synteettisen biologian tarjoamia mahdollisuuksia ja digitalisaation vaikutuksia biotalouteen.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00