Sign In

Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut

 

VTT Arktiset ratkaisut

​Ohjelmassa viedään suomalainen arktinen teknologia uudelle tasolle ja tehdään näin Suomesta alan kansainvälinen edelläkävijä

Tavoitteena on varmistaa kestävän kehityksen mukaiset, kylmissä olosuhteissa toimivat ja turvalliset teknologiaratkaisut rannikko- ja merirakentamiseen, meriliikenteen sekä infrarakentamisen tarpeisiin. Haastavissa olosuhteissa sijaitsevat luonnonvarat ja meriliikenteelle avautuvat uudet laivareitit herättävät yhä enemmän kansainvälistä kiinnostusta arktisiin alueisiin ilmastonmuutoksen helpottaessa olosuhteita mm. lyhentämällä talvikautta.

Ohjelmassa tutkitaan esimerkiksi lumen ja jään vaikutusta eri sovelluksissa, kuten laivat, merkirakenteet ja tuulivoima, bio-pohjaisia menetelmiä öljyvuotojen torjuntaan merellä, sekä materiaaleja arktisiin olosuhteisiin.

 

VTT:n johtava tutkija Lasse Makkonen on jäätutkimuksen huippuosaaja. Hänen työnsä on maailmalla tunnettua, tästä on osoituksena esimerkiksi artikkelin "A thermodynamic model of sliding friction" menestys Yhdysvalloissa, jossa se oli vuoden 2012 verkosta ladatuin fysiikan artikkeli. Lasse Makkonen kuvaa esimerkiksi tuulivoimaan liittyviä haasteita näin:

"Matalapaineen aikana halkaisijaltaan suuren roottorin lavat käyvät ylimmillään pilven sisällä, jossa on usein jäätävät olosuhteet. Kun roottorin kärki liikkuu jopa lähellä äänen nopeutta, tangentin suuntaan sinkoava jää saattaa lentää yllättävän kauas. Tämä on voitava huomioida suunnittelussa ja siihen mallinnus tarjoaa hyvät keinot."

Lue lisää Lassesta ja jäätutkimuksesta Kemia-lehden artikkelista täältä!

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00