Sign In

Kriittisiä teknologioita matkalla 5G:hen

 

Ohjelmassa kehitetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuhatkertaisen tietoliikennevolyymin kasvun kymmenessä vuodessa.

Tämä on suuri haaste kasvavan energiankulutuksen ja rajallisen taajuusspektrin vuoksi. Lisäksi yhteiskunta on tulossa yhä riippuvaisemmaksi langattomista matkaviestintäjärjestelmistä.

Yksi vuoden 2013 huipputuloksista oli VTT:n koordinoimana tehty maailman ensimmäinen ASA (Authorised Shared Access) / LSA (Licensed Shared access) taajuuksien yhteiskäyttökoe oikeassa radioverkossa. Koe on saanut paljon maailmanlaajuista julkisuutta ja siitä on tehty useita tieteellisiä julkaisuja. Lisäksi ohjelma saavutti laaja-alaista vaikuttavuutta ITU-R (International Telecommunication Union – Radiocommunication sector) regulointityössä.

Kriittisiin infrastruktuureihin liittyen ohjelman puitteissa on kehitetty simulaatiotyökalu sähkö- ja tietoliikenneverkkojen vuorovaikutusten mallintamiseen ja analysointiin esimerkiksi laajoissa vikatilanteissa. VTT:n kehittämän tietoliikenneteknologian avulla myös parannetaan satamatoiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta, josta osoituksena yhteistyö maailman toiseksi suurimman satamaoperaattorin kanssa edistyksellisen langattoman tietoverkon kehittämiseksi.