Sign In

Tutkimuksen painoalueet

Huippututkimuksesta vaikuttavuutta

VTT'n strategista tutkimusportfoliota ohjaa viisi arvolupausta, jotka vastaavat taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Arvolupaukset ovat: Suomi yhä etenevän digimuutoksen aallonharjalle, fiksut yhdyskunnat – arjen toimivuutta ja hyviä yhteyksiä, kilpailukykyä uudistuvasta teollisuudesta, omavaraisuutta puhtailla energiajärjestelmillä sekä vaurautta luonnonvaroista.

VTT'n strategisella tutkimusportfoliolla vaikuttavuutta: Innovaatioita, liiketoimintaa ja palveluja, jotka mahdollistavat nykyisten ja tulevien liiketoimintojen ja innovaatioekosysteemien kilpailukyvyn.

Vaikuttavat  ja tulevaisuuteen suuntautuneet  ohjelmat  edistävät  teollisia muutoksia,  luovat murroksellisia avauksia ja luovat merkittävää ja mitattavissa olevaa teollista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

VTT luo strategisia ja pitkäaikaisia kumppanuuksia yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa Suomen elinkeinoelämän hyväksi.

VTT on Euroopan johtavien tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden joukossa ja toimii vahvana vaikuttajana strategisissa eurooppalaisissa avauksissa sidosryhmiemme hyödyksi.

 

Tutkimuksen painoalueet

 

Siirtyminen biotalouteen

 • Bioraaka-aineiden kestävä käyttö ja jalostus
 • Teollinen biotekniikka ja
  vihreä kemia
 • Biotalouden prosessi-
  ja valmistustekniikat
 • Biotalouden liike-
  toimintaeko-
  systeemit

 

Vähähiilinen talous

 • Teollisuuden, rakennetun ympäristön ja liikenteen energiatehokkaat ratkaisut
 • Uusiutuvat energianlähteet
 • Ydinenergian turvalli-
  suus ja jätteen
  loppusijoitus
 • Energia-
  järjestelmät ja
  mallinnus

Puhdas ympäristö

 • Puhdas vesi ja vesi-
  tehokkuus
 • Teollinen ekologia ja elinkaari-suunnittelu
 • Jätejalostamot,
  materiaalien
  talteenotto ja
  kierrätys
 • Korvaavat
  materiaaliratkaisut

Digitaalinen maailma

 • Suorituskykyiset mikrosysteemit ja mittausratkaisut
 • Painettu älykkyys
 • Skaalautuva digitaalinen palvelutalous
 • Esineiden ja asioi-
  den internet  (IoT)

 

Resurssitehokkaat tuotantojärjestelmät

 • Ekotehokkaat koneet
 • Resurssitehokkaat prosessit
 • Simulointipohjainen   
  suunnittelu
 • Globaali tuotanto ja         palvelut palvelut

 

Terveys- ja hyvinvointi-
ratkaisut

 • Diagnostiikka
 • Elintarvikkeet ja terveys
 • Terveyden tieto-
  tekniikka
 • Käyttäjä-
  lähtöiset tilat ja
  ympäristöt

 

 

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00