Sign In

VTT ja Team Finland

 

VTT osana Team Finlandia mahdollistaa yrityksesi kansainvälisen onnistumisen

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. VTT, osana Team Finlandia pyrkii vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön siten, että kansainvälisillä markkinoilla tehdään maamme  kannalta edullisia valintoja.

VTT:n rooli Team Finlandissa

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:n avulla voit edistää uuden liiketoiminnan syntymistä sekä parantaa ja nopeuttaa T&K- toiminnan tuottavuutta. Tarjoamme käyttöösi monialaista ja syvällistä tieteellistä, teknologista ja liiketoiminnallista osaamista, uniikkeja tutkimusympäristöjä ja -laitteistoja, sekä kattavat kotimaiset ja kansainväliset kumppanuusverkostot. Yksilölliset ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteistyö kanssamme tuottaa aivan uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla saat selkeän kilpailuedun asiakkaasi silmissä. 36 % suomalaisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista. Vahva ja kansainvälisesti tunnustettu tieteellinen taustamme luo teknologiasta tulosta.

 

Keskustelemme mielellämme uusimman teknologian ja vahvan kansainvälisen kokemuksemme yrityksellesi tarjoamista mahdollisuuksista.

Team Finland -faktapaketti

 

Seuraa Team Finlandia

 

Ota yhteyttä