Sign In

Teknologian arvo punnitaan tuloksilla ja vaikuttavuudella

Mitä uutta innovaatiot saavat aikaan tuottavuuden, kasvun tai uusiutumisen näkökulmasta?

​​Painotamme tieteellisen osaamisemme, asiantuntijoidemme ja tutkimustoiminnan onnistumista erityisesti kilpailukyky, kasvu- ja asiakasnäkökulmasta arvioituna. Asiakaspalaute antaa suuntaa toiminnan kehittämiselle.

Arvioimme myös t&k yhteistyömme vaikutuksia viennin ja pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisessa. VTT:n mukanaolo yrityksessä ja tuottamamme innovaatiot voivat lisätä suoraan yrityksen kasvua ja toimialan kilpailukykyä.

Tämä näkyy uusina yrityksinä, -työpaikkoina sekä kasvuna hyvinvoinnin ja kansantalouden mittareissa.   

VTT Suomen tulevaisuuden rakentajana - viisi vaikutusta: 

  • Vaurautta luonnonvaroista
  • Omavaraisuutta puhtailla energiajärjestelmillä
  • Kilpailukykyä uudistuvasta teollisuudesta
  • Fiksut yhdyskunnat - arjen toimivuutta ja hyviä yhteyksiä
  • Suomi yhä etenevän digimuutoksen aallonharjalle.

VTT vaikuttaa useassa roolissa

​Teknologiasta tulosta (yritysvaikutukset) 
VTT on suunnannäyttäjä ja julkisista tutkimusorganisaatioista tutkitusti tärkein T&K-kumppani suomalaisille yrityksille. VTT:n korkeatasoinen soveltava teknologiatutkimus kasvattaa isojen ja pienten yritysten kilpailukykyä ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä. VTT:n osaamis- ja tutkimusresurssit parantavat ja tehostavat yritysten T&K-toimintaa.

Keskeinen toimija suomalaisessa innovaatioympäristössä (innovaatioympäristövaikutukset) 
VTT vahvistaa huippututkimusta Suomen teknologiakeskittymissä ja edistää niiden muodostumista kansainvälisen innovaatioverkoston vahvoiksi  solmukohdiksi. VTT myös edistää alueellista innovaatiotoimintaa ja lisää siten hyvinvointia ja kilpailukykyä. VTT kasvattaa elinkeinoelämän luottamusta innovaatiotoiminnan hyödyllisyyteen tuottamalla uutta teknologiaa.

Hyvinvointia (yhteiskunnalliset vaikutukset) 
VTT tuottaa uuden liiketoiminnan syntymisen kautta uusia työpaikkoja ja hyvinvointia ja parantaa uuden teknologian avulla elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tuottamalla uusia ratkaisuja ja tutkimustietoa VTT edistää toimialojen ja julkisten palvelujen kehittymistä. VTTläisten asiantuntemusta hyödynnetään sekä normien ja standardien kehittämisessä ja se laajentaa ja vahvistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohjaa. 

 

 

Suomen T&K panostukset VTT mukana kehittämässä 36 suomalaisista innovaatioista    

 VTT:llä merkittävä rooli innovaation synnyssä Vientiyritysten liikevaihdon kasvu innovaation


 Vaikuttavuutemme innovaatioiden ja tutkimustulosten tuottajana näkyy ylläolevassa kuvassa;
​VTT:llä on ylivoimainen panos-tuotto-suhde innovaatioiden edistämisessä. 

 

1 Suomen Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2012.
2 Loikkanen, T. et al. Roles, effectiveness, and impact of VTT. Towards broad-based impact monitoring of a research and technology organisation. 2013. VTT, Espoo. VTT Technology 113. 106 p. + app. 5 p. 
*Lähde: SFINNO-tietokanta (poimittu suomalaisissa pk-yrityksissä tehdyt innovaatiot vv. 1982 – 2012), Tilastokeskus ja Suomen Asiakastieto Oy.

​​
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00