Sign In

Visio kaupallisten autonomisten laivojen operointiin – käyttäjäkeskeinen tutkimus

 

Asiakkaat / yhteistyökumppanit: Rolls-Royce Marine Oy Ab

 
 HAASTE

  
Kaupallisia autonomisia laivoja ei ole vielä olemassa – laivojen etäoperoinnin ja valvonnan suunnittelemiseksi olisi hyödyllistä ymmärtää mahdolliset haasteet sekä olemassa oleva keinovalikoima.
 

 RATKAISU

   
2014_vtt_uxus_concept_tug.jpgVTT teki taustatutkimusta ja ideointia miehittämättömien alusten operoinnista. Kartoitimme Tampereen yliopiston TAUCHI-yksikön ja Rolls-Royce Marine Oy Ab:n kanssa autonomisen operoinnin haasteita eri aloja tutkimalla – näitä olivat mm. ilmailu, kaivostoiminta ja avaruuden tutkimus. Yhteisessä konsepti-ideoinnissa sovellettiin näiltä aloilta löydettyä käyttökokemustietoa sekä ymmärrystä etäoperoinnin ja valvonnan vuorovaikutusteknologioista.
 

 HYÖTY

  

  • Perusymmärrystä autonomisten laivojen kehitykseen
  • Konkreettisia ideoita tulevaisuuden autonomisten laivojen kontrollikeskuksen suunnitteluun
  • Konseptivideo sekä konferenssijulkaisu tulosten esittelyyn ja merenkulun kehittämistä koskevien keskustelujen tueksi