Sign In

VTT 75 vuotta teknologiasta tulosta

VTT:n vuosikertomus 2016

VTT 75 vuotta

VTT on toimintansa alusta asti ollut yritysten yhteistyökumppanina uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä ja tuottanut tietoa myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. VTT:n tutkimustuloksia on hyödynnetty kaikilla tekniikan aloilla. Niihin pohjautuen on syntynyt myös spin off -liiketoimintaa.
 

Tehtävänä hyvä huominen

VTT on tuottanut 75 vuotta innovatiivisia teknologia­ratkaisuja, jotka vaikuttavat suomalaisten yritysten menestykseen ja ihmisten elämään. Katseemme on kuitenkin suunnattu aina eteenpäin.

Itsenäisen Suomen juhlavuoden kunniaksi kutsumme erilaisia kumppaneita ratkomaan kanssamme tärkeitä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteita VTT100-hankkeessamme.

Lue lisää ja tule mukaan: www.vtt.fi/vtt100


 

1940-luku

Materiaalitutkimukset ja -testaukset olivat keskeisiä, kun VTT aloitti toimintansa 1942. VTT kehitti esimerkiksi palamatonta kattohuopaa ja puumateriaalia armeijan tarpeisiin. 1940-luvun sodanjälkeisessä Suomessa VTT:n elintarvike­tutkimus keskittyi elintarvikkeiden laadun
valvomiseen.

 

1950-luku

Teollisuuden tutkimus- ja testaus­­tarpeet lisääntyivät. 1950-luvun puolivälissä VTT teki tilaustyönä jo yli 6 000 testausta. Rakennustekniikan laboratoriossa tutkittiin uusia korvaavia rakennus­­materiaaleja. VTT laajensi toimintaansa voidakseen tehdä testauksen lisäksi enenevässä määrin myös tieteellistä tutkimusta.

 

1960-luku

VTT:stä kasvoi 1960-luvulla Suomen suurin tutkimuslaitos. VTT panosti omaan toimin­taansa hankkimalla uusia laitteita mm. korroosio­tutkimuksiin, joita hyödynnettiin autoissa ja laivoissa. Uusi puuntyöstö­menetelmä säästi raaka-ainetta ja paransi sahaus­jälkeä. Koepanimossa voitiin tutkia teollisuuden prosesseja hiivojen ja viljojen ominaisuuksien lisäksi.

 

1970-luku

Suomessa vallinnut energiakriisi ja ympäristö­kysymysten nousu julkisuuteen toi VTT:lle lisää tutkimuskohteita. Pilot-fermentorin avulla voitiin tutkia bio-teknisiä prosesseja, kuten mikrobientsyymien, antibioottien ja yksisoluproteiinien tuottamista. VTT:llä rakennetun auto-klaavilaitteiston  avulla voitiin simuloida ydinvoimalaitosten todellisia korroosio-olosuhteita.  Vuoteen 1970 mennessä suurin osa VTT:n laboratorioista oli saanut uudet tilat Otaniemestä.

 

1980-luku

Tietokoneen käyttö koneiden ja laitteiden suunnittelussa yleistyi voimakkaasti 1980-luvulla. CAD- ja CAM-teknologian avulla suunnittelija pystyi kokeilemaan nopeasti ja edullisesti eri vaihtoehtoja. VTT oli aktiivisesti mukana kehittämässä matkapuhelinta. VTT:ssä kehitettiin myös maailman ensimmäinen videokuvapuhelin jo vuonna 1984, mutta aika ei vielä silloin ollut aivan kypsä sen kaupallistamiselle.

 

1990-luku

Nopeasti kehittyvän tietotekniikan, elektroniikan ja langattoman viestin­nän uudet ratkaisut olivat tiiviin tutkimuksen ja kokeilujen kohteena. EMFI-muovi tarjosi uudenlaisia ratkaisuja anturitekniikkaan ja aktiivisten äänielementtien kehittämiseen. VTT osallistui myös kansainväliseen toimintaan esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tieteellisessä avaruusohjelmassa. VTT aloitti virtuaali­prototypoinnin, jossa digitaalista tieto­konemallia käytettiin tuotekehityksen tukena ja pienentämään kustannuksia. Bioteknologiasta tuli kasvava tutkimusala.

 

2000-luku

VTT:n keskeisinä tutkimuskohteina olivat mm. matalaenergia- ja tuotanto-tekniikkaratkaisut sekä kestävää kehitystä tukevat uudet teknologiat. VTT teki uraauurtavaa tutkimustyötä mm. biopolttoaineiden ja rakentamiseen liittyvien energiaratkaisujen sekä painettuun älykkyyteen liittyvien teknolo-gioiden kehittämisessä. VTT:ssä kehitettiin myös uusia langattomia viestintäratkaisuja sekä RFID- ja matka­puhelinratkaisuja. Nanotekniikka avasi myös uusia teknolo-gia­mahdollisuuksia.

 

VTT tänään ja tulevaisuudessa

VTT edistää Suomen metsäteollisuuden tuotannon, teknologian ja uusien tuotteiden kehitystä. Uusia tuotteita luodaan metsä­teollisuuden tuotantoprosesseja ja -koneita kehittämällä sekä biojalostamon avulla, nanotekniikan keinoin ja yhdistämällä paperiin biokemiallista diagnostiikkaa tai elektronisia sensoreita. Uusia tuotteita ovat mm. toisen sukupolven synteettinen biodiesel, bioetanoli, biopolttoöljy sekä bioenergia. Näiden lisäksi tulevaisuuden tuotteita ovat erilaiset biopolymeerit ja biokemikaalit elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin.

Painettu elektroniikka mahdollistaa senso­reiden yhdistämisen ja tätä kautta uusien toiminnal-lisuuksien yhdistämisen erilaisiin tuotteisiin entistä helpommin. Yhdistämällä sensoreita, tietoverkkoja ja ihmisten tietoa esimerkiksi sosiaalisen median avulla luo­daan innovatiivisia uusia palveluja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uudet bioteknologian sovellukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia muun muassa elintarvikkeiden tuotannossa.

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00