Sign In

VTT esittelee digitaalisen äitiyspakkauskonseptin videolla

18.3.2015

Raskaana olevat äidit ja pienten lasten vanhemmat voivat tulevaisuudessa seurata omaa ja lastensa terveydentilaa entistä helpommin ja kattavammin. VTT esittelee uudella videollaan, millaista apua teknologia voi tarjota vanhemmille jo lähivuosina.

Katso video: http://youtu.be/mMI_tUIYvpg

Digitaalisen äitiyspakkauksen konseptin ideana on kerätä erilaisten älykkäiden laitteiden, sähköisten palvelujen ja oppaiden tarjoamat luotettavat terveystiedot yhteen käyttöliittymään. Konseptin tavoitteena on vähentää äitien ja vauvojen hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita ja helpottaa perheiden arkea. Samalla voidaan myös parantaa terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta esimerkiksi seuraamalla joitakin raskauteen tai vauvan kehitykseen liittyviä asioita kotona ja hyödyntämällä digitaalisia palveluja.

Osa VTT:n videolla esitetyistä ratkaisuista on jo toteutettu, osa on vielä kehitysvaiheessa. Älytutin ja petianturin avulla voi saada tietoa muun muassa lapsen unirytmistä ja ympäristön lämpötilasta. Kasvuseula.fi-palvelusta saadaan puolestaan luotettavaa tietoa lapsen kasvusta ja sen mahdollisista poikkeamista.

Aihealueen ympärille on lähiaikoina syntynyt uutta toimintaa, ja joitakin palveluja on ollut jo markkinoilla. Digitaalisen äitiyspakkauksen avulla voidaan myös olemassa olevat digitaaliset sovellukset saada paremmin perheiden tietoisuuteen ja siten aktiiviseen käyttöön.

Digitaalinen äitiyspakkaus on esimerkki siitä, miten digitaaliset palvelut ja esineiden internet voivat tulla yhä näkyvämmin osaksi kuluttajien arkea ja yhteiskuntaa. Digitaaliset palvelut, kuten kehitteillä oleva äitiyspakkaus, voivat auttaa tehostamaan terveydenhuollon toimintaa ja lisätä sen vaikuttavuutta.