Sign In

VTT Expert Services Oy ja Labtium Oy

VTT:n vuosikertomus 2016

VTT Expert Services Oy ja Labtium Oy

VTT Expert Services Oy tarjoaa yhdessä tytäryhtiönsä Labtium Oy:n kanssa markkinaperusteisesti asiantuntijapalveluja ja -arvioita, sertifiointi- ja hyväksyntäpalveluja, testaus-, tarkastus- ja analyysipalveluja sekä kalibrointipalveluja. Palvelut on oleellisilta osin akkreditoitu kansallisen akkreditointielimen FINASin toimesta. Akkreditoinnit kattavat yli 1300 standardia. Yhtiöillä on myös tarvittavat ilmoitetun laitoksen valtuutukset. Lisäksi VTT Expert Services Oy toimii hyväksyttynä tuotehyväksyntälaitoksena.

VTT Expert Services Oy on riippumaton kolmannen osapuolen testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio. Asiakkaiden toimeksiannot toteutetaan tasapuolisesti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Riippumattomuus varmistetaan ottaen huomioon henkilökohtaiset, taloudelliset, organisatoriset ja toiminnalliset näkökohdat toimeksiannoittain. Monipuoliset palvelut auttavat asiakkaita vastaamaan nopeasti muuttuvien markkinoiden haasteisiin. Palvelut tukevat asiakasyritysten tuotteiden kehittämistä sekä markkinoille viemistä ja ylläpitoa tuotteen koko elinkaaren ajan. Labtium Oy puolestaan tuottaa tietoa asiakasyritystensä tuotantoprosesseihin sekä laadunvalvontaan etenkin geo-, polttoaine- ja ympäristöanalytiikan menetelmin. Asiakastarpeita Yhtiöitten palveluille syntyy sekä regulaatiolähtöisesti että tuotannon ja tuotteiden puutteiden ja kehittämistarpeiden kautta. Palveluja hyödynnetään myös tuotantoprosessien ohjauksessa.

VTT Expert Services Oy osti Luonnonvarakeskuksen ajoneuvo- ja työkoneiden mittaus ja -testauspalvelut, jotka siirtyivät 1.6.2016 alkaen liiketoimintakaupalla. Palveluihin liittyvät akkreditoinnit ja ulkoiset valtuutukset siirtyivät kaupan mukana. Palvelut laajentavat yhtiön ajoneuvojen ja työkoneiden sekä olosuhdetestauksen palveluvalikoimaamme merkittävästi. Ajoneuvo- ja työkoneiden kokeelliset palvelut keskitetään Vihtiin.

Kannattavuuden ja kilpailukyvyn nostaminen on ollut molempien yhtiöiden keskeinen kehityskohde. Niiden parantamiseksi on tehty uudistuksia niin asiakastoiminnassa, palvelutarjoaman sisällössä kuin toiminnallisessa tehokkuudessakin. Kannattavuuden nostaminen edellyttää resurssien käyttöasteen parantamista, mutta hidas talouskasvu on vähentänyt orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Huomattava osa palveluista on toimialasidonnaisia, ja niiden tuottaminen vaatii erityisosaamista. Kysyntä on ollut lievästi kasvava sertifioinnin eri palveluissa. Uuteen kysyntään on vastattu kehittämällä ja laajentamalla akkreditoinnin kokonaisuuksia.

VTT Expert Services Oy:n akkreditointikokonaisuus koostuu tilikauden lopussa 33 akkreditoinnista kattaen testaus-, tarkastus-, kalibrointi- ja sertifiointitoimintaa, ja ilmoitetun laitoksen valtuutuksia on 9 kpl. Toimintajärjestelmä on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Lähes kaikki Labtium Oy:n testaus- ja analyysitoiminnot on akkreditoitu.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00