Sign In

VTT ja tietosuoja

 

​​VTT kunnioittaa yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessään henkilötietoja. Tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta sekä asiakkaille annettuja sitoumuksia. Keräämme ja tallennamme vain kunkin käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Kiinnitämme erityistä huomioita tietoturvallisuuteen. Sen tavoitteena on suojata tiedon sisältö asiattomalta pääsyltä (tietojemme luottamuksellisuus ja salassapito), tiedon muuttumattomuus (tietojemme eheys) ja tiedon käytettävyys sekä turvata tietojärjestelmiemme keskeytymätön toiminta poikkeustilanteissa ja -oloissa.

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava (DPO)
Nimi: Seppo Viinikainen
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä
Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö ja lakimies) tai seppo.viinikainen@vtt.fi (tietosuojavastaava)

Ota yhteyttä