Sign In

VTT nimittänyt riippumattomat tahot selvittämään tutkimuseettiset ja johtamiskäytäntöön liittyvät asiat

29.2.2016

Professorit Mäkinen ja Huhtaniemi sekä asianajaja Kela selvitysmiehiksi

VTT pyytää arviota julkisuudessa esillä olleeseen tutkimuseettiseen epäilyyn. Epäilyt esillä  olleeseen diabetestutkimukseen ovat niin vakavia, että VTT on arvioinut aiheelliseksi käynnistää uuden hyvän tutkimuskäytännön (HTK-prosessi) mukaisen selvityksen vilppiepäilyn todentamiseksi. Tähän liittyen VTT on pyytänyt kahta riippumatonta tahoa tutkimaan julkaisun ja siihen liittyvät selvitykset sekä antamaan arvionsa siitä, onko julkisuudessa esitetty epäilys tieteellisestä vilpistä aiheellinen. Selvityksen tekevät professorit  Ville-Petteri Mäkinen,  South Australian Health & medical Research Institute (SAHMRI), Australiasta  sekä emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemi, Imperial College London, Englannista.

VTT:n entisessä humaanimetabolomiikan tutkimusryhmässä oli aiempina vuosina johtamiseen ja henkilöiden vuorovaikutukseen liittyviä sisäisiä jännitteitä. VTT on valinnut asianajaja Oili Kelan tekemään selvityksen siitä, miten näihin asioihin on puututtu johdon toimesta. Kelalla on pitkä ja monipuolinen kokemus hallituksen ja johdon selvitystehtävistä sekä oikeudenkäynneistä. VTT:n selvityksessä Kela paneutuu erityisesti havaittuihin työilmapiiriongelmiin, analyysiin johtamisen näkökulmasta ja toimintamenetelmiin.

VTT Oy suhtautuu vakavasti sekä johtamisen käytäntöihin että tutkimusetiikkaan. Näiden selvitysten avulla yhtiö saa kokonaiskuvan tilanteesta ja voi kehittää edelleen toimintaansa.